Odevzdání povolenky

Připomínáme, že je nutné včas odevzdat povolenku, nejpozději do 15.1.2020.

Povolenku je možno: zaslat poštou, vhodit do schránky na budově PS (Svobody 19, Mikulov) , nebo předat v kanceláři PS v termínech odběru sumářů a výdeje povolenek ( bude vyvěšeno po 14.12.2019).

„Do 15 dnů po skončení platnosti povolenky k lovu, vrátí držitel povolenku k lovu, evidenci docházek a úlovků a sumář úlovků uživateli rybářského revíru, který povolenku vydal“