Termíny odběru sumářů a výdeje povolenek + další důležitá data

Dne 13.prosince 2019 stanovil výbor pobočného spolku  Mikulov na své výborové schůzi následující  termíny:

ODBĚR SUMÁŘŮ za rok 2019

02.ledna 2020      čtvrtek       16 –  18 hod.

04.ledna 2020      sobota        08 –  12 hod. 

08.ledna 2020      středa         16  – 18 hod.

11.ledna 2020      sobota        08  – 12 hod.  

15.ledna 2020      středa         16  – 18 hod.

Sdělujeme členům, že sumáře je možno poslat poštou, nebo vhodit do schránky  spolku, ovšem při tomto způsobu je možný výdej povolenky až po 16. lednu 2020!

VÝDEJ   POVOLENEK  pro rok 2020

Výdej povolenek bude probíhat i při odběru sumářů.

Povolenky však budou vydávány pouze zájemcům,kteří budou mít nepolepenou členskou legitimaci známkami a platný rybářský lístek. Studenti starší 18 let předloží potvrzení o studiu.

K cenám bude připočítáván manipulační poplatek ve výši 20,- Kč dle Usnesení VČS.

Důvěrníci a vedoucí kroužků nesmí v uvedené termíny odebírat povolenky hromadně, ale pouze po dohodě s výdejcem.

Členský příspěvek musí být uhrazen dle Stanov MRS do konce února!!

Leden        –  vždy v době odběru sumářů a dále 18.a 25./sobota /         09-12 hod.

Únor          –  1. ,8., 15., 22. a 29. /sobota/                                              09-12 hod.

Březen      –  poslední pátek v měsíci.                  27.března                   15 -17hod.

Duben       –  poslední pátek v měsíci                  24.dubna                    15 -17 hod.

Květen      –  poslední pátek v měsíci                  29.května                   16 -17 hod.

Červen     –   poslední pátek v měsíci                  26.června                   16 -17 hod.

Další výdej povolenek po schválených termínech je možný pouze po dohodě s výdejcem a s přirážkou 50,- Kč.

Nový člen s individuálními zkouškami uhradí poplatek 250,- Kč před vydáním Osvědčení za získanou  kvalifikaci.

Mládeži do 15 let budou povolenky vydávány společně s dospělými.

VÝROČNÍ   ČLENSKÁ  SCHŮZE

se uskuteční dne 8.března 2020  v 9 hod.  v městském  kině v  Mikulově. Náhradní termín tentýž den v 9,15 hod. Dle Stanov MRS je právem každého člena se této zúčastnit.

ZKOUŠKY  PRO  NOVÉ  ČLENY

se uskuteční dne 8.února 2020  v 8 hod. na Rybářském domě v Mikulově. Každý účastník si předem prostuduje Bližší podmínky  výkonu  rybářského práva, Stanovy a zopakuje poznávání ryb. Po proškolení vyplní test.