Návrh programu Výroční členské schůze PS

 • Výbor pobočného spolku s názvem Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Mikulov,  zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka 18233, se sídlem Mikulov, Svobody 212/19, IČ 00546941 (dále jen „pobočný spolek“), zveřejňuje dnem 1.1.2020 na webových stránkách pobočného spolku a nástěnce umístěné na budově PS návrh programu nadcházející výroční (náhradní) členské schůze pobočného spolku sestavený výborem pobočného spolku, která se uskuteční dne 8. března 2020
 • Návrh programu nadcházející výroční (náhradní) členské schůze pobočného spolku:
  • Zahájení, přivítání hostů, uctění památky zesnulých rybářů
  • Volba návrhové a mandátové komise
  • Kontrola Usnesení VČS ze dne 17.3.2019
  • Zpráva o činnosti PS MRS za r. 2019
  • Zpráva o hospodaření na revírech D7A a D7B
  • Zpráva o hospodaření za r. 2019 a rozpočet na r.2020
  • Zpráva KRK PS MRS za r. 2019
  • Vyznamenání členů a předání diplomů
  • Diskuze
  • Zpráva návrhové komise a Návrh Usnesení VČS
  • Závěr
 • Členové pobočného spolku mají právo předkládat výboru pobočného spolku po dobu jednoho kalendářního měsíce od zveřejnění tohoto návrhu programu doplňující body programu. Případné návrhy na doplnění programu nadcházející výroční (náhradní) členské schůze pobočného spolku je třeba, aby členové pobočného spolku učinili písemně a tyto zaslali pobočnému spolku na adresu jeho sídla uvedenou výše nebo na e-mail mrsmikulov@seznam.cz