Termíny odběru sumářů, výdeje povolenek a další důležitá data

Dne 10.prosince 2020 stanovil výbor pobočného spolku  Mikulov na své výborové schůzi následující  termíny:

ODBĚR SUMÁŘŮ za rok 2020

02.ledna 2020      sobota       08 –  12 hod.

06.ledna 2020      středa        16 –  18 hod. 

09.ledna 2020      sobota        08 –  12 hod.

13.ledna 2020      středa        16  – 18 hod. 

15.ledna 2020      pátek         16  – 18 hod.

Sdělujeme členům, že sumáře je možno poslat poštou, nebo vhodit do schránky  spolku, ovšem při tomto způsobu je možný výdej povolenky až po 16. lednu 2021!

VÝDEJ   POVOLENEK  pro rok 2021

Výdej povolenek bude probíhat i při odběru sumářů.

Povolenky však budou vydávány pouze zájemcům,kteří budou mít nepolepenou členskou legitimaci známkami a platný rybářský lístek. Studenti starší 18 let předloží potvrzení o studiu.

Důvěrníci a vedoucí kroužků nesmí v uvedené termíny odebírat povolenky hromadně, ale pouze po dohodě s výdejcem.

Členský příspěvek musí být uhrazen dle Stanov MRS do konce února!!

Leden        –  vždy v době odběru sumářů a dále 23. a 30./sobota /        09 – 12 hod.

Únor          –  6. ,13., 20. – sobota a 28. – neděle                                      09 – 12 hod.

Březen      –  poslední pátek v měsíci.                  26.března                   15 -17hod.

Duben       –  poslední pátek v měsíci                  30.dubna                    15 -17 hod.

Květen      –  poslední pátek v měsíci                  28.května                   16 -17 hod.

Červen     –   poslední pátek v měsíci                  25.června                   16 -17 hod.

Další výdej povolenek po schválených termínech je možný pouze po dohodě s výdejcem a s přirážkou 100,- Kč.

Nový člen s individuálními zkouškami uhradí poplatek 250,- Kč před vydáním Osvědčení za získanou  kvalifikaci.

Mládeži do 15 let budou povolenky vydávány společně s dospělými.

VÝROČNÍ   ČLENSKÁ  SCHŮZE

se uskuteční dne 7.března 2021  v 9 hod.  v městském  kině v  Mikulově. Náhradní termín tentýž den v 9,15 hod. Dle Stanov MRS je právem každého člena se této zúčastnit.

ZKOUŠKY  PRO  NOVÉ  ČLENY

se uskuteční dne 7.února 2021  v 8 hod. na Rybářském domě v Mikulově. Každý účastník si předem prostuduje Bližší podmínky  výkonu  rybářského práva, Stanovy a zopakuje poznávání ryb. Po proškolení vyplní test.

Termíny jsou platné pouze v případě, že nám to umožní pandemické podmínky. Pokud budou změny, budou informace na internetových stránkách PS a nástěnce na budově Pobočného spolku.