Informace pro zájemce o zkoušky k získání prvního rybářského lístku

Vzhledem k současné pandemické situaci není možno uspořádat školení se zkouškami, jak bylo plánováno a není jisté, kdy bude možno toto uskutečnit. Abychom  umožnili složení zkoušek pro členy PS Mikulov  a tím umožnění vystavení rybářského lístku budou zkoušky prováděny individuálně ( bez úhrady poplatku za individuální zkoušky).

Zkoušky budou prováděny v termínu a čase pro výdej povolenek (rozpis je na stránkách organizace a nástěnce). Každý zájemce se nahlásí na t.č. 606 168 297  a domluví si čas tak, aby byl při zkoušce pouze jeden zájemce o přezkoušení.

Podmínky pro provedení zkoušky :

      – zájemce vyplní přihlášku a přiloží fotku 3×4 cm

      – před provedením zkoušek zaplatí zápisné (od 16 roků 1 000Kč), členský příspěvek a podepíše podmínky GDPR

     – po úspěšném provedení zkoušek  formou testu (s dítětem do 15 let může být  přítomna odpovědná osoba) obdrží osvědčení  a může si zakoupit na pověřeném MÚ rybářský lístek

      – v době výdeje povolenek si u PS Mikulov zakoupí povolenku

Příprava na zkoušky (samostatně prostudovat):

– základní znalosti z poznávání ryb a vodních organizmů

– základní znalosti z biologie ryb a vodních organizmů

– základní znalosti způsobu lovu ryb

– základní znalosti o rybářském hospodaření v rybářských revírech

– základní znalosti zákona č. 99/2004 Sb.(zákon o rybářství)

   a vyhlášky č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb..

Materiály jsou přístupné na stránkách PS MRS Mikulov (Atlas ryb, Legislativa)