Důležitá informace – úhrada členských příspěvků

Důležitá informace pro členy Moravského rybářského svazu, z.s.:
v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 a vládou přijatá krizová opatření,
Svazový výbor Moravského rybářského svazu, z.s. projednal a formou per
rollam schválil výhradně pro rok 2021 mimořádnou výjimku z ust.  § 7,
písm. (4), odst. f) platit členské příspěvky, a to do konce února běžného
roku, spočívající v prodloužení úhrady členských příspěvků do 30.
dubna 2021.