Program výroční členské schůze – 30.5.2021 (termín změněn)

TERMÍN SCHŮZE PŘESUNUT NA 30.5.! (pokud pandemická situace dovolí)

Přinášíme vám program pro VČS konané 30. května 2021 v době od 09:00 hod. v kině v Mikulově.

(náhradní schůze se bude konat na stejném místě o 15 minut později)

 1. Zahájení – přivítání hostů, uctění památky zesnulých rybářů
 2. Volba návrhové, mandátové a volební komise
 3. Kontrola Usnesení výroční členské schůze ze dne 8.3.2020
 4. Návrh volební komise
  • odsouhlasení způsobu voleb a volební řád
  • představení kandidátů do výboru PS MRS a KRK PS MRS
 5. Zpráva o činnosti PS za r. 2020
 6. Zpráva o hospodaření na revírech Dyje 7A , 7B
 7. Zpráva o hospodaření za r. 2020 a rozpočet na r. 2021
 8. Zpráva KRK PS za r. 2020
 9. Volby nových funkcionářů – 10 min. přestávka
 10. Vyznamenání členů
 11. Diskuse
 12. Zpráva mandátové komise
 13. Zpráva volební komise
 14. Návrh Usnesení výroční členské schůze a jeho schválení
 15. Závěr

!!!!! Upozornění  !!!!!

Schůze se v daném termínu uskuteční pouze, pokud nám to pandemická situace umožní, proto sledujte stránky PS a nástěnku, kde budou informace aktualizovány.