Zpráva o činnosti hospodáře PS MRS Mikulov za rok 2020

PS MRS Mikulov provádí výkon rybářského práva  na rybářských revírech  DYJE 7 A  t.j.- odstavené rameno Dyje v Dolních Věstonicích  a DYJE 7 B – Na lagunách  u Pasohlávek.. Na těchto svěřených revírech byly v roce 2020 vysazeny tyto ryby dle zarybňovacího plánu :

Plán (ks)Skutečnost (ks)
Kapr K22.7103 272
Kapr K37701 810
Lín L210001 332
Štika Š15002 000 (Šr)
60 (Š3)
Candát Ca 1 20003 000
10 (Ca2)
Sumec  Su1400400
Amur A2 1000765
Zarybňovací plán vs. skutečnost

Hodnota násad vysazených do obou revírů  činila 476 787,- Kč + doprovodné náklady

ve výši  4 084,-Kč.   Nedočerpaná částka na zarybnění v roce 2020 činí  8 400,- Kč  ve prospěch revíru Dyje 7B (+ 3 500,- Kč z limitu pro D7A v roce 2021)

Dodávky vysazovaných ryb byly zajištěny svazovou distribucí rybích násad ( PS,  rybochovných zařízení MRS nebo jiných dodavatelů. ). Chtěl bych poděkovat všem členům PS Mikulov kteří se podíleli na vysazování  ryb do svěřených ryb. revírů.

       V roce 2020 nebyl zaznamenán, na námi obhospodařovaných  revírech Dyje 7A, Dyje 7 B   havarijní úhyn ryb nebo zhoršení kvality vody. Revíry jsou  řádně označeny.

       Na revíru Dyje 7A,  je povolen lov dravců od 1.9. – 31.12. ( štika, candát, sumec,bolen) s omezením ponechání si l ks / z vyjmenovaných druhů dravých ryb / na den. Po ulovení a ponechání si jednoho kusu dravce rybář nesmí pokračovat v lovu ryb způsobem určeným k lovu dravých ryb ( tzn . vláčením , lov na živou nebo mrtvo rybu, …..) Na revíru platí zákaz navážení nástrah s výjimkou navážení bójek sloužících k lovu dravých ryb dle bližších podmínek VRP od 1.9.

       Na revíru Dyje 7B – v areálu  platí zákaz rybolovu  v letních měsících  červenci a srpnu  z prostoru pláží v době od 8:00  do 20:00 hod. tak jak tomu bylo již v minulých letech .   Na revíru platí zákaz navážení nástrah s výjimkou navážení bójek sloužících k lovu dravých ryb dle bližších podmínek VRP a od 1.1.2021 platí celoroční zákaz vnadění na obou nádržích (Velká a Malá Laguna).

Činnost RS PS MRS Mikulov a ostraha rybářských revírů.

      Při PS MRS Mikulov bylo v roce 2020 vedeno  21 rybářských stráží  s různou územní působností., kteří  vykonali 452  kontrol ,  při kterých bylo zkontrolováno 3792  lovících rybářů. Při těchto kontrolách bylo zjištěno 611 přestupků proti rybářskému řádu, které byly řešeny provedením zápisu  v přehledu o docházce v 579 případech, v 19 případech byla zadržena povolenka, Dále  byl přistižena 7 osoba lovící ryby bez potřebných dokladů a předána orgánům  PČR,  zadrženo 6 ks  rybářských udic ,které byly při kontrolách revírů nalezeny nahozené k lovu ryb  a nepodařilo se zjistit na místě zjistit majitele.

. Z členů PS Mikulov bylo postiženo zadržením povolenky 5 členů (4 na revírech MRS, 1x na revíru ČRS) , kterým byly v přestupkové řízení uloženy peněžité pokuty a zákazy lovu ryb.  na dobu 6 měsíců

Členové RS zúčastnili  

  • porady a školení RS v měsíci březnu  2020                                        
  • rybářských závodů v měsíci září jako rozhodčí a kontrolní orgány
  • prováděli vysazování rybích násad a na revírech DYJE  7, 7A, 7B. a D5
  • provedli školení a zkoušky uchazečů o vydání prvního  RL

Pár slov k sumarizaci povolenek  a  úlovků ; za uplynulý rybářský rok 2020 celkem bylo vydáno v našeho PS  MRS Mikulov   

 816 ks povolenek MP   a 15 ks povolenek PS  

K sumarizaci se nevrátilo  46 MP  povolenek .   PS Povolenky byly vráceny všechny.

Z výsledky sumarizace úlovků členů PS MRS Mikulov  se můžete seznámit na  nástěnce v předsálí.                    

V Mikulově dne 2.5.2021, hospodář PS MRS Mikulov

1 Komentář
nejnovější
nejstarší nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
trackback

[…] Usnesení VČS Zpráva o činnosti PS Zpráva o činnosti hospodáře […]