Zvoleni funkcionáři PS

V sekci O spolku (Seznam funkcionářů) můžete nalézt aktualizovaný seznam funkcionářů PS zvolených na VČS i s telefonním kontaktem.