Ceny členských příspěvků, zápisného a povolenek k lovu pro rok 2022

Na základě rozhodnutí Mimořádného sjezdu MRS, z.s. ze dne 12. 6. 2021 a rozhodnutí Svazového výboru MRS, z.s. ze dne 23. 9. 2021 platí pro rok 2022 níže uvedené ceny členských příspěvků, zápisného pro členy MRS, z.s. a ceny povolenek k lovu(dále jen povolenka) pro členy (MRS a ČRS) a nečleny (nečleny, členy ostatních svazů, spolků a cizí státní příslušníky).

1. členské příspěvky:

Kategorie:cena v Kč:z toho zůstává (podíl)PSSekretariát MRS
Dospělí
1.300,-
1.035,-265,-
Udržovací450,-
235,-215,-
Mládež200,-
70,-130,-
 • Kategorie „Dospělí“ zahrnuje členy od 16 let věku.
 • Kategorie „Udržovací“ je určena pro členy, kteří v daném roce nebudou žádat o vydání povolenky k lovu ryb. V případě, že se člen po úhradě udržovacího členského příspěvku v průběhu daného roku rozhodne si povolenku k lovu ryb pořídit, je povinen dále uhradit  plný členský příspěvek.
 • Kategorie „Mládež“ zahrnuje členy do 15 let věku.
 • Členské příspěvky je nutno uhradit vždy do konce měsíce února příslušného kalendářního roku – dle § 7, odst. 3, písm g), Stanov MRS


2. zápisné:

Kategoriecena v Kč
dospělí a mládež 16 – 18 let   1.000,-

Zápisné hradí vždy:


3. ceny povolenek pro členy (členy MRS a ČRS):

Druh povolenky        MP       MP republikováP
P republiková
Roční950,-3.600,-1.000,-     3.750,-
Poloviční500,-x500,-x
Měsíční650,-x650,-x
Týdenní400,-x400,-x
Denní150,-x150,-x
Mládež300,-x300,-x

Žadatel o povolenku musí být držitelem platného rybářského lístku !!!

 • Pobočný spolek může poskytnout žadateli o povolenku slevu, rozdíl v ceně však musí doplatit z prostředků PS.
 • Poloviční povolenky platí pro držitele osvědčení ZTP, mládež 16 – 18 let a studující do věku 26 let věku dle ročníku narození.
 • Z prodeje pro nečleny poskytuje sekretariát MRS smluvním prodejcům i PS odměnu ve výši 10% z ceny povolenky.
 • Povolenky jsou barvy modré (MP pro členy), zelené (P pro členy), červené (MP pro nečleny) a žluté (P pro členy).


4. ceny povolenek pro nečleny (pro nečleny, pro členy ostatních svazů a rybářských spolků a pro cizí státní příslušníky):

Druh povolenky     MP               P          
Roční5.000,-6.000,-
Měsíční3.000,-4.000,-
Týdenní1.000,-1.500,-
Denní400,-600,-


Všeobecné informace:

 • Každý držitel povolenky zodpovídá za správnost osobních údajů ve svých dokladech.
 • Povolenka musí být označena razítkem výdejce a podpisem toho, kdo povolenku vydal.
 • Povolenková známka musí být přerazítkována a to tak, aby co nejméně zakrývala motiv.
 • MRS, z.s., PS není povinný zajišťovat pro nečleny zkoušky potřebné pro vydání 1. rybářského lístku.
 • MRS, z.s., PS mohou prodávat povolenky pouze svým členům, členům ČRS a nečlenům!
 • Externí prodejci mohou prodávat povolenky pouze členům ČRS a nečlenům!

Legenda:

 • MP – povolenka k lovu ryb na rybářských revírech mimopstruhových v užívání MRS
 • P – povolenka k lovu ryb na rybářských revírech pstruhových v užívání MRS
 • MP – republiková – společná povolenka k lovu ryb na rybářských revírech mimopstruhových v užívání MRS a ČRS
 • – republiková – společná povolenka k lovu ryb na rybářských revírech pstruhových v užívání MRS a ČRS