Informace pro členy – odevzdání povolenky, členský příspěvek, VČS a zkoušky

Odevzdání povolenky:

Do 15 dnů po skončení platnosti povolenky k lovu (15.1.), vrátí držitel povolenku k lovu, evidenci docházek a úlovků a sumář úlovků uživateli revíru, který povolenku vydal.

Toto je možno provést : 

  1. Vhozením do schránky PS – Mikulov, Svobody 19  (v tomto případě je možný výdej nové povolenky až od 16.1.2022)
  2. Zasláním poštou
  3. Osobně v době odběru sumářů (dle termináře).  /Může být upraveno dle pandemické situace./

Zaplacení členského příspěvku:

Do 28.2.2022

Toto je možno provést : 

  1. Osobně v době odběru sumářů a výdej povolenek (dle termináře).  /Může být upraveno dle pandemické situace./

Pokud není členský příspěvek v daném termínu uhrazen je ukončeno členství (k pokračování je poté nutno uhradit 1000,- zápisné)

Výroční členská schůze

se uskuteční dne 6.března 2022  v 9 hod.  v městském  kině v  Mikulově. Náhradní termín tentýž den v 9,15 hod. Dle Stanov MRS je právem každého člena se této zúčastnit.

Zkoušky pro nové členy

se uskuteční dne 5.února 2022  v 8 hod. na Rybářském domě v Mikulově. Každý účastník si předem prostuduje Bližší podmínky  výkonu  rybářského práva, Stanovy a zopakuje poznávání ryb. Po proškolení vyplní test.

Přihlášku je možné vyzvednout v době odběru sumářů a výdeje povolenek nebo vytisknout ze stránek PS. Poté vhodit do schránky PS spolu s podepsanou fotografií 3x4cm. Pozvánky ke zkouškám budou zaslány.

Termíny jsou platné pouze v případě, že nám to umožní pandemické podmínky. Pokud budou změny, budou informace na internetových stránkách PS a nástěnce na budově Pobočného spolku.