Usnesení výroční členské schůze ze dne 5. března 2023

I.   Členská schůze schvaluje:

 1. Zprávu o činnosti PS a KRK PS za rok 2022
 2. Zprávu o hospodaření PS na revírech D7A a D7B v roce 2022
 3. Zprávu o hospodaření PS s finančními prostředky za rok 2022 a rozpočet PS na rok 2023

 

II.  Členská schůze bere na vědomí:

 1. Uzavření dohody na údržbu revíru Dyje 7 (pokud tato bude požadována a pro PS přijatelná)

 

III. Členská schůze ukládá výboru PS:

 1. Věnovat soustavnou pozornost úklidu revírů Dyje 7A  a dále zvýšit ostrahu na revíru Dyje 7A
 2. Informovat na webových stránkách PS členy o všech změnách a podmínkách lovu na revíru Dyje 7B
 3. Uspořádat rybářské závody dospělých i mládeže na revíru Dyje 7A  13.5.2023
 4. Uskutečnit 3.2.2024 školení se zkouškami pro zájemce o získání prvního rybářského lístku

5.   Vypracovat rozpis odběrů sumářů a výdeje povolenek pro rok 2024

6.   Noví zájemci o rybářský lístek, kteří budou přezkušováni mimo termín, uhradí 250 Kč.

7.  V případě požadavku svazového výboru MRS na pomoc při péči o revír Dyje 7 uzavřít smlouvu a vytvořit pracovní skupiny za pomoci důvěrníků

8.   Uskutečnit VČS 3.3.2024

9.   Odměnit aktivní členy PS nad 80 let dárkovým poukazem

 

IV. Členská schůze ukládá pověřeným důvěrníkům PS z vesnic:

1.  Sledovat důsledně čistotu revírů a dle pokynů výboru PS organizovat práce na revíru Dyje 7A (případně revíru Dyje 7) se členy, se kterými bude sepsána Dohoda o provedení práce.

 

V.   Členská schůze doporučuje členům PS:

 1. Věnovat pozornost trofejním úlovkům a tyto hlásit dle stanovených kritérií s fotodokumentací jednateli PS, který zašle dokumentaci k vyhodnocení na MRS
 2. Věnovat více pozornosti Stanovám MRS, kde jsou v § 7, odst..4d podmínky při lovu ryb a dále §7 odst. 6 podmínky pro vydání povolenky. Člen, který neodevzdá sumář s povolenkou do 15 dnů po skončení, neobdrží povolenku na další rok !!!!!!
 3.  Zaplatit do konce února běžného roku členský příspěvek (v případě pozdější platby uhradí opět zápisné)
 4.  Účastnit se výroční členské schůze k získání lepší informovanosti o práci PS MRS
 5.  Podávat podnětné návrhy na zlepšení činnosti MRS
 6.  Podělit se o své zážitky v soutěži „Můj zážitek“ s ostatními členy – nejlepší zážitky jsou finančně ohodnoceny