Můžete napsat ještě: 5000 znaků
| 1|2|3|4|5|6|7|8|9|

Hospodář MO

02/05/2013 19:45

Dobrý den, pane Koláčku .Přečetl jsem si se zájmem váš příspěvek k diskuzi. Co na to říci? No snad jen můj osobní názor k věci. Velice rád přivítám každého ''slušného'' rybáře který má zájem o nápravu věci v dění kolem rybářských revírů. Každý kdo splní předpoklady k tomu kladené a projeví iniciativu se může stát RS. A potom může ukázat těm cca 1000 členům RS jak se to má dělat. Vaše zmínka o vykázání od vody s tučnou pokutou a odebrání rybářského lístku na max. možnou dobu mě přesvědčuje o tom ,že nemáte potuchy o oprávněních a povinnostech RS. Myslím si ,že je lepší ''z vesela podebatovat'', vysvětlit . Nám ''slušným'' to postačí. Represe je poslední možnost jak ty, kterým vysvětlení nestačí, postihnout.
S pozdravem Sedláček Milan

Koláček Pavel

02/05/2013 12:04

Dobrý den,
pane hospodáři MO,chtěl bych Vám poděkovat za rozsáhlou odpověď k dannému tématu,které tíží většinu z nás ,,slušných rybářů'',ale bohužel i když v důvodech ukončení nonstop rybolovu s Vámi souhlasím,nesouhlasím v jedinném bodu a to kdo nese odpovědnost za danný stav. Jako organizace,která měla k dispozici zákonnou pravomoc s tímto problémem něco udělat,jste pouze strčili hlavu do písku a jako řešení jste zvolili nejjednodušší možnou věc a to,že jste nonstop rybolov ukončili. Vaši členové tzv. rybářské stráže,kteří dění u vody přehlíželi,ba naopak s lidmi plně zodpovědnými za vzniklý stav z vesela debatovali,namísto okamžitého vykázání od vody s tučnou pokutou a odebráním rybářského lístku na max.možnou dobu. Rybářům mající zájem o poctivý rybolov jste tímhle pouze znechutili rybolov a dali jste jim najevo,že dodržování rybářského řádu a ustanovení je zcela zbytečné. Zajímalo by mě,kolikrát týdně projedete po silnici směr Mikulov-Brno,nebo Věstonice-Strachotín? Protože přesně tolikrát uvidíte porušování rybářského řádu. Měli by jste do svých řad přijmout lidi,kteří mají opravdový zájem o dění u vody,aby nám všem slušným lidem,kteří se jich nemusíme bát,pomohli vyčistit vodu od rabujících nenechavců,chovajících se u vody jako stádo dobytka.Za situaci která nastala můžete z větší části pouze Vy,protože Vy jste měli pravomoc s tím něco udělat!!!!!!
Děkuji za pochopení a neberte to jako útok na Vaši osobu,je to pouze rada pro Vás,aby jste vzal koště a začal zametat.Nikdo z nás o pytláky a dobytky u vody nestojí!!!
S pozdravem Koláček Pavel

Dalibor O??ádal

07/02/2013 07:32

Dobrý den,
děkuji za odpověď,ale mám jiný názor,proč lov nonstop může fungovat v jiných zemích,
teda kromě Slovenska,protože tam je kolem vody desetkrát větší nepořádek než u nás.
Proč na zákazy typu zákaz bojek,vyvážení lovu nonstop atd. musí doplácet slušní rybáři,kteří přijedou na týdenní výpravu a o ulovenou rybu se starají(podložka,ošetření po háčku a hlavně puštění ryby zpět) a po týdenní výpravě je místo v lepším stavu než,když dojeli,protože si to místo vyčistí než se zabivakují,ale ne raději budeme tyto rybáře znechucovat těmito zákazy a tím vyhánět na soukromé nebo zahraniční vody.Píšete,že jste jen za odvoz odpadků zaplatili 47tisíc
jedna kontrola na pořádek za učasti policie musí vynést několikanásobek této částky.Píšete o kolik se zvýšil počet rybářů a ulovků,tak té vodě pomožme dejme na 7 dva roky chytání v režimu chyť a pusť jak je to venku běžné a při řádných kontrolách uvidíte jak se stav zlepšil ve vodě i kolem ní,protože u nás to pořád bez té durazné kontroly nejde,bohužel.Nedělejme zákazy,ale nastavme jasné pravidla a důrazně trvejme a kontrolujme jejich dodržování a neschovávejme se za to,že je to lovem nonstop ono se u té nešťastné 7 už ani není skoro,kde posadit je to samá černá stavba nebo minimálně vrcholně nevkusná a co s tím obecní úřade dáme těmto lidem ještě vyjímku na auto,ne?Já vím teď teď přijde odpověď nejsou peníze a zákony,ale už je to 24 let a to bohužel i na rýbářském svazu.Hlavně to neberte nějak osobně mám moc rád jižní moravu, mušov, lidi tam a užíval jsem si výpravy na tuto vodu,kde mě nikdo nebuzeroval,že mám pruty ve vodě po půlnoci a proto mě ten zákaz mrzí a budu muset buď porušovat nařízení nebo nejezdit,ale to příjdete o jednoho uklízeče a proto jsem pro režim chyť a pusť na regeneraci 7 na nezbytně dlouhou dobu minimálně 2 roky.
S pozdravem
Ošťa

hospodář MO

06/02/2013 21:20

K NONSTOP lovu. Výjimka k lovu nonstop na revírech Dyje 5 a 7 byla udělena ministerstvem zemědělství na dva roky , t.j. 2011 a 2012. V červnu 2012 bylo na Svazovém výboru projednáváno zda MRS zažádá o novou výjimku. Svazový výbor skládající se ze zástupců všech MO v rámci MRS se na základě zkušeností s Nonstop lovem rozhodl o další výjimku nežádat. Následně na to 4. srpna ,a to bez ohledu na rozhodnutí svazového výboru, bylo svoláno Krajským uřadem JmK jednání starostů obcí kolem Novomlýnských jezer , pracovníků KÚ ,životního prostředí ,vlastníků pozemků, zástupce Povodí Moravy , zástupců MRS .Důvod ke svolání této schůzky byl stav přírody a životního prostředí kolem Novomlýnských jezer. Závěr z tohoto jednání bylo rozhodnutí přijmout opatření k nápravě neutěšeného stavu. Pro MRS to znamenalo okamžité zrušení nonstop lovu na revírech Dyje 7 a 5 . Nakonec se podařilo dohodnout zachování nonstop lovu do konce udělené výjimky. Tímto oficiální nonstop lov skončil.
Rozhodně lze říci, že zrušení nonstop lovu jsme si (myslím tím rybáře) zavinili z velké části sami.
Protože, se pořád setkávám s všelijakými "zaručenými zprávami " o důvodech zrušení nonstop lovu, chtěl bych uvést . Při žádosti o výjimku nonstop lovu byly navrhovány jiné rybářské revíry, které měli navrhnout MO, které na uvedených revírech hospodaří . Nakonec to dopadlo tak, že z navrhovaných 6 revírů zůstala nakonec pouze Dyje 5 a k tomu byl přidán ministerstvem revír Dyje 7, který v původním návrhu nebyl a který jsme k lovu nonstop nenavrhovali . Jako hlavní důvod k schválení a zavedení nonstop lovu byl uváděn důvod přemnožení sumců na Nových mlýnech. . Po prvním roce t.j. 2011 bylo při sumarizaci zjištěno ,že na revíru Dyje 7 došlo k zvýšení docházky o 35% ,a tato docházka se projevila i v jiných oblastech bohužel s negativním dopadem (nedodržování ustanovení bližších podmínek k lovu k nonstop lovu , černé skládky a nepořádek kolem vody ,(jen MO Mikulov vynaložila 47 tisíc Kč na odvoz a likvidaci odpadků posbíraných při brigádách) nerespektování zákazů vjezdů , ničení porostů , divoké stanování a kempování mimo vyhrazená místa určená k těmto účelům, poškozování cizího majetku a pod.. Naopak z pohledu rybářů jeden pozitivní výsledek ( i když si osobně myslím , že to revíru moc neprospělo) úlovek např kapra se zvýšil za uvedený rok na tomto revíru o 51% proti předchozímu roku. Na revíru Dyje 5 se nonstop lov moc neprojevil. Atraktivita tohoto revíru ,jak se zdá, pomalu klesá.
Na závěr. Vím , že zastánci nonstop lovu nadávají na MRS a výbory místních organizací , že Svaz je zkostnatělý , zastávají zastaralé názory. Těmto bych chtěl připomenout, že na výroční schůzi MO Mikulov roce 2010 byla provedena anketa na téma NONSTOP lovu . Výsledek byl 54 % přítomných proti nonstop lovu. 20 %/ nerozhodných a 26 % pro nonstop lov.

S pozdravem Petrův zdar a přáním pěkných úlovků v nadcházející rybářské sezoně
Sedláček Milan
hospodář MO

Dalibor O??ádal

05/02/2013 18:49

Dobrý den,
jaký je důvod zrušení lovu nonstop na Dyji 5 a 7?
Ministerstvo nebo místní organizace měla problém
s lovem nonstop?
Děkuji za odpověď
S pozdravem
Ošťa

hospodář MO

10/01/2013 21:28

Na revírech Dyje 5 a Dyje 7 není již 24 hod. rybolov povolen. Platí denní doby lovu jak jsou uvedeny v bližších podmínkách lovu s platností od 1.1.2013, které jsou součástí povolenky k lovu ryb.

josef jančálek

10/01/2013 18:36

Dobrý den
V soupisu revíru pro rok 2013 již není u revíru DYJE 7 uveden rybolov nonstop 24hod
znamená to že to již bylo zrušeno? děkuji

Luká? Franěk MO ?itbořice

17/10/2012 08:46

Dobrý den,
chtěl bych se zeptat, zdali někdo z vaší organizace nemá informace o tom, proč je na revíru Dyje 7B v letošním roce tak zhoršená kvalita vody. Na tento revír jezdím rybařit pravidelně téměř 10 let, ale nepamatuji se, že by někdy byla tak špatná kvalita vody jako letos. Také množství vodních rostlin, zejména stolístku klasnatého, je letos minimální a ve vodě se nachází množství tlejících rostlin. Podél břehu leží také, dle mého názoru nadprůměrné, množství uhynulých ryb různých druhů, zejména menších velikostí. Nevím zda může být nějaká souvislost s tím, že bylo v polovině srpna do vody aplikováno několik barelů nějaké čiré tekutiny (dle zaměstnanců ATC MErkur údajně chloru). Pokud by někdo z Vás měl nějaké podrobnější informace, byl bych za ně velice vděčný. Kontakt lukas.franek@centrum.cz
Děkuji
S pozdravem
Lukáš Franěk

hospodář MO

08/10/2012 21:17

Odpověď pro Martina Veselého . Podmínky, které musí splňovat osoba pro ustanovení do funkce RS jsou uvedeny v § 14 z.č. 99/2004 Sb.(zákon o Rybářství). T.j. osoba starší 21 let , netrestaná, zdravotně způsobilá, po vykonání zkoušek. To jen obecně podrobně ji vysvětlím . Volej mi na tel 606168 297 nebo při odevzdávání povolenky na začátku roku se přihlaš u mě.

Martin Vesely

06/10/2012 13:23

Zdravím sem se chtěl zeptat co musím udělat proto ,abych se stal rybářskou stráží díky

hospodář MO

18/09/2012 08:32

Petrův zdar všem rybářům. k dotazu na brigády . Sraz brigádníků organizují důvěrníci z přilehlých obcí . Mikulov a okolí má sraz u mostku za betonárkou na D7. Poslední brigáda se bude konat 3.11.2012. Sraz je v 08.00 hod. Doporučuji si vzít s sebou nějaké pracovní rukavice. Jako tradičně bude brigáda zaměřena na úklid odpadků kolem revírů. D7 a D7A po sezoně.
Ještě bych rád odpověděl na dotaz ohledně odlovených dravců na revíru D7A kde máme vyhlášený zákaz lovu a přivlastňování dravých ryb (sumec, štika , candát). Když se podíváte do přehledu sumářů na tomto revíru zjistíte že každoročně se v sumáři objeví odlovení dravci,i přes uvedený zákaz, A důvod - myslím, že je to tím že někteří rybáři neumějí číst . Zákaz je uveden v Bližších podmínkách lovu již od roku 2010 a kolem revíru jsou umístěny viditelně tabule s upozorněním. K tomu bych chtěl dodat informaci že zákaz lovu dravců na tomto revíru bude i nadále. Ve spolupráci s p. Kotulánem ze sekretariátu MRS jsem zjišťoval kteří rybáři dravce odlovili. Ovšem s nějakým potrestáním bude potíž protože svým jednáním se sice dopustili přestupku. ale vzhledem k promlčecí lhůtě u přestupku ( 1 rok) nelze tyto rybáře již potrestat. Na druhé straně tito rybáři své 'upytlačené' dravce alespoň zapsali takže o nich víme . Horší jsou odlovené a ponechané (t.z. ukradené) ryby které rybáři do povolenky nezapsali . Ale to si musí tito rybáři rozebrat se svým svědomím. V každém případě RS bude nadále věnovat zvýšenou pozornost rybářům lovícím na revíru. V letošním roce máme již dva případy přistižených rybářů při lovu dravců, ,které byly řešeny KÚ uložením pokuty a zákazem lovu na revírech MRS. odebráním povolenky a

Rybař

17/09/2012 19:57

Dobrý den, chtěl bych se zeptat kdy a kde se bude konat brigada 3.11. a kde byl sraz na brigadu 25.8.

?ebesta

09/08/2012 11:23

Jakube, do června byl vždy výdejní den povolenek jako úřední den. Od měsíce července se domlouvá výdej povolenek po telefonu výdejce. Je uveřejněn na nástěnce MO MRS v Mikulově, ul.Svobody.

Jakub

05/08/2012 16:29

Zdravím,kdy jsou uřední hodiny?Jedu na dvolenou do Mikulova a chci si koupit denní povolenku a potřeboval bych vědět kdy si mužu jít jí zakoupit. Díky

Petr

09/07/2012 14:14

Jak může být za loňský rok v sumářích 7A cca 12 dravců, když zde byl minulý rok zákaz lovu dravců?

admin

22/06/2012 12:54

@Marťas Sumáře za loňský rok byly vloženy na web...

Karel

15/06/2012 13:12

Reagoval bych na příspěvek hospodáře. Nikdo nechce jezdit autem po soukromých pozemcích.Ale aspoň cesty by mohli být zpřístupněny , protože ten zákaz vjezdu je opravdu nepříjemný . S odpadky kolem vody je opravdu problém, tam by s tím chtělo něco vymyslet.....

sedláček milan

14/06/2012 23:21

K množícím se dotazům na lov nonstop. Lov nonstop začíná na revírech Dyje 7 a Dyje 5 dnem 16.6.2012 v 00:00 hod. a končí 31.8.2012 v 24:00 hod.Tedy, z pátku 15.2012 na sobotu 16.6.2012 nemusíte o půlnoci končit lov ryba vytahovat udice z vody, jen je potřeba nezapomenout zapsat do povolenky nové datum a revír a místo lovu označit osvětlením. Přeji mnoho probdělých nocí a bohaté úlovky. Hospodář MO Mikulov
M. Sedláček

sedlaček milan

14/06/2012 23:06

K dotazům na vjezd k rybářským revírům. Vážení kolegové rybáři uvědomte si ,že dle platných právních předpisů může rybář při výkonu svého oprávnění k lovu ryb VSTUPOVAT na pobřežní pozemky pokud na ně není vstup zakázán v obecním zájmu . K tomu musím dodat že všechny pozemky kolem rybářských revírů mají své uživatele nebo majitele . Chtěl bych vidět jak by jste se jako majitel pozemku tvářili kdyby vám přes pozemek jezdily auta a lidé vám na pozemku stanovali a následně nechávali hromady odpadků, tak jak se to děje běžně kolem našich rybářských revírů. A pak můžete být nasraní nebo sdílet podobné pocity ,je to banda...... Možná to chce zapřemýšlet . Já vím ono někdy myšlení bolí!!!!
Hospodář MO Mikulov

admin

07/06/2012 11:46

@Marťas Zjišťoval jsem, ale zatím je hospodář MO neobdržel. Hned jak budou sumáře za loňský rok k dispozici, tak se zde objeví

| 1|2|3|4|5|6|7|8|9|

Design by crazyfish (crazyfish[zavináč]centrum.cz) | Web fungující za pomocí redakčního systému Web site powered by phpRS