Sumarizace úlovků v roce 2003

Sumarizace úlovků v roce 2003 - MP MRS


Druh ryby kusů váha(kg) kg / ks kg / ha
Kapr 359 129 890 666,2 2,480 130,738
Lín 11 587 5 624,7 0,485 0,826
Cejn velký 129 057 86 036,8 0,667 12,629
Tloušť 11 294 6 353,4 0,563 0,933
Okoun 16 612 4 053,3 0,244 0,595
Parma 1 042 1 592,5 1,528 0,234
Ostroretka 4 325 2 443,3 0,565 0,359
Štika 13 077 28 028,4 2,143 4,114
Candát 17 635 31 646,0 1,794 4,645
Sumec 3 400 34 011,6 10,003 4,992
Úhoř 6 470 5 387,2 0,833 0,791
Pstruh obecný 1 865 619,5 0,332 0,091
Pstruh duhový 7 338 2 534,3 0,345 0,372
Lipan 442 161,0 0,364 0,024
Siven 38 10,6 0,279 0,002
Amur 8 900 32 402,8 3,641 4,756
Bolen 3 447 6 320,7 1,834 0,928
Tolstolobik 1 168 6 417,2 5,494 0,942
Maréna peleď 51 48,6 0,953 0,007
Karas stříbřitý 30 498 12 688,9 0,416 1,863
Jelec jesen 611 632,6 1,035 0,093
Mník jednovousý 173 141,6 0,818 0,021
Ostatní druhy 93 802 18 536,8 0,198 2,721
Celkem 721 961 1 176 358,0    
Průměr na docházku 0,3833 0,625 Plocha ha: 6812,6
Docházek na 1 ha   276,477 Docházky: 1 883 529
Výtěžnost v kg na 1 ha   172,674    


Aktualizováno: 25.4.2004