Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 123 nalezených)

| 0-15 | 15-30 | 30-45 | 45-60 | 60-75 | 75-90 | 90-105 | 105-120 | 120-123 |
Informace

Termín odběru sumářů úlovků a výdej povolenek pro r.2013

Dne 11. prosince 2013 stanovil výbor místní organizace Mikulov na své výborové schůzi následující termíny:

| Autor: administrátor | Vydáno dne 18. 12. 2012 | 751 přečtení | Počet komentářů: 13 | Přidat komentář
Upozornění

Důle?ité termíny pro členy MO pro rok 2013

Vá?ení členové, výbor místní organizace v Mikulově Vás informuje o nejdůle?itěj?ích akcí pořádaných v roce 2013, které se Vás bezprostředně týkají. Upozorňujeme na skutečnost, ?e ji? nebude podávána ?ádná jiná informace.
Zapi?te si prosím tyto termíny a pamatujte na ně.

| Autor: administrátor | Vydáno dne 18. 12. 2012 | 618 přečtení | Počet komentářů: 56 | Přidat komentář
Informace

Monitorovací odlov v mikulovském lomu

V neděli dne 11.11.2012 v čase od 8:00 do 12:00 hodin bude ve spolupráci s AOPK CHKO Mikulov probíhat monitorovací sportovní odlov ryb na udici v prostoru bývalého lomu v Mikulově. Z důvodu omezeného bezpečného přístupu k vodě (cca 25 lovících), se vá?ní zájemci mohou hlásit u Hospodáře MO MRS Mikulov na telefon: 606168297, nebo email: sedlacekmilan@seznam.cz . Bli??í informace k podmínkám lovu budou podány na místě. V případě extrémně nepříznivého počasí se akce ru?í.

| Autor: administrátor | Vydáno dne 17. 10. 2012 | 358 přečtení | Počet komentářů: 20 | Přidat komentář
Informace

Při rybářských závodech v lomu na Janičově vrchu byla zmonitorována rybí obsádka

Na základě dohody mezi AOPK ČR a MO MRS Mikulov se dne 30.9.2012 uskutečnily rybářské závody mláde?e do 15 let ve vytě?eném lomu na Janičově vrchu v CHKO Pálava. Od 7.00 do 12.00 zde mezi sebou soupeřily děti z rybářských krou?ků z regionu.

| Autor: administrátor | Vydáno dne 12. 10. 2012 | 470 přečtení | Počet komentářů: 13 | Přidat komentář
Upozornění

Rybářský krou?ek 2012-2013

Rybářský krou?ek bude organizován při MO MRS v budově, praktický výcvik v lomu a den bude stanoven dle zájmu dětí ...

Zájemci: vlo?í do schránky MO (u dveří) písemnou přihlá?ku s přesnou adresnou, popř. telefonní spojení.

Přihlá?ky budou přijímány do 15.11.2012.

| Autor: administrátor | Vydáno dne 05. 10. 2012 | 473 přečtení | Počet komentářů: 32 | Přidat komentář
Informace

Výsledky zástupců krou?ků rybářských závodů   Doplněno o fotografie

Výsledky zástupců krou?ků rybářských závodů mláde?e do 15 let v mikulovském lomu dne 30. září 2012.

| Autor: administrátor | Vydáno dne 05. 10. 2012 | 405 přečtení | Počet komentářů: 70 | Přidat komentář
Informace

Rybářské závody MO MRS Mikulov 2012

Konané na rybářským revíru Dyje 7A ? odstavné rameno Dyje v k.ú Dolní Věstonice dne 5.5.2012.

| Autor: administrátor | Vydáno dne 16. 05. 2012 | 720 přečtení | Počet komentářů: 33 | Přidat komentář
Informace

Výsledky rybářských závodů mláde?e 2012

Závody se konaly na revíru Dyje 7A dne 5.5.2012.

| Autor: administrátor | Vydáno dne 11. 05. 2012 | 491 přečtení | Počet komentářů: 20 | Přidat komentář
Informace

VČS 2012 - fotografie

Fotografie z Výroční členské schůze 2012.

| Autor: administrátor | Vydáno dne 27. 03. 2012 | 489 přečtení | Počet komentářů: 4 | Přidat komentář
Informace

Usnesení VČS ze dne 11.března 2012

Znění usnesení z výroční členské schůze, která se konala 11.března 2012.

| Autor: administrátor | Vydáno dne 27. 03. 2012 | 683 přečtení | Počet komentářů: 23 | Přidat komentář
Informace

Letní rybářský tábor Otrokovice 2012

DDM Sluníčko Otrokovice, ve spolupráci s MRS Otrokovice, pořádá ji? 10 ročník tradičního rybářského tábora od 1.7. ? 7.7.2012.

| Autor: administrátor | Vydáno dne 15. 03. 2012 | 739 přečtení | Počet komentářů: 26 | Přidat komentář
Informace

Rybářská mapa - ji?ní Morava

V době výdeje povolenek je mo?no zakoupit rybářskou mapu ji?ní Moravy.

| Autor: administrátor | Vydáno dne 21. 01. 2012 | 1044 přečtení | Počet komentářů: 12 | Přidat komentář
Informace

Informace pro členy

 • ?kolení nových členů se uskuteční dne 11.02.2012 v době od 08:00 hod. v budově MO.
 • Ru?í se mo?nost splnění pracovní povinnosti příspěvkem do tomboly (v hodnotě min. 500 Kč.)

 • | Autor: administrátor | Vydáno dne 21. 01. 2012 | 540 přečtení | Počet komentářů: 20 | Přidat komentář
  Informace

  Ceny členských příspěvků, zápisného a povolenek k lovu na revíry MRS pro rok 2012

  Na základě rozhodnutí Svazového výboru MRS, o.s. ze dne 23.9.2011 a VI.Sjezdu MRS ze dne 1.10.2011 platí pro rok 2012 ní?e uvedené ceny člen. příspěvků a zápisného pro členy MRS, o.s. ceny povolenek k lovu (dále je povolenka) pro členy (MRS a ČRS) a nečleny (nečleny, členy ostatních svazů, spolků a cizí státní příslu?níky).

  | Autor: administrátor | Vydáno dne 02. 01. 2012 | 761 přečtení | Počet komentářů: 3 | Přidat komentář
  | 0-15 | 15-30 | 30-45 | 45-60 | 60-75 | 75-90 | 90-105 | 105-120 | 120-123 |

  Design by crazyfish (crazyfish[zavináč]centrum.cz) | Web fungující za pomocí redakčního systému Web site powered by phpRS