Počet zobrazených článků: 14 (z celkem 119 nalezených)

| 0-15 | 15-30 | 30-45 | 45-60 | 60-75 | 75-90 | 90-105 | 105-119 |
Informace

Fotografie z VČS 2011

Několik fotek z Výroční členské schůze konané dne 20.3.2011.

| Autor: administrátor | Vydáno dne 04. 04. 2011 | 386 přečtení | Počet komentářů: 9 | Přidat komentář
Informace

Usnesení výroční členské schůze ze dne 20.března 2011

Znění usnesení z Výroční členské schůze ...

| Autor: administrátor | Vydáno dne 03. 04. 2011 | 554 přečtení | Počet komentářů: 21 | Přidat komentář
Informace

Zpráva o činností MO MRS Mikulov za období od 21.03.2010 do 20.03.2011

Vá?ení přátelé Petrova cechu, dovolte mi, abych Vás opět po roce seznámil s činností na?í MO a nastínil úkoly pro dal?í období. Rok 2011 bude významný tím, ?e se uskuteční VII. Sjezd MRS. Na?ím společným úkolem dnes bude vybrat ze svého středu delegáty pro tento Sjezd a vytýčit úkoly, které by se měli sna?it prosazovat.

| Autor: administrátor | Vydáno dne 03. 04. 2011 | 605 přečtení | Počet komentářů: 3 | Přidat komentář
Informace

Chata v Bulharech /aktualizováno o nové fotky/

Informace pro členy MRS MO Mikulov.
Dne 01.04.2011 do?lo k po?áru chaty MO Mikulov v Bulharech.
Uhrazené poplatky budou vráceny správcem chaty.

| Autor: administrátor | Vydáno dne 03. 04. 2011 | 599 přečtení | Počet komentářů: 15 | Přidat komentář
Informace

Rybářské závody mláde?e

se uskuteční dne 30. dubna 2011 na revíru Dyje 7A. ...

| Autor: administrátor | Vydáno dne 01. 04. 2011 | 461 přečtení | Počet komentářů: 9 | Přidat komentář
Upozornění

Důle?ité termíny pro členy MO pro rok 2011

Vá?ení členové, výbor místní organizace v Mikulově Vás informuje o nejdůle?itěj?ích akcí pořádaných v roce 2011, které se Vás bezprostředně týkají.
Zapi?te si prosím tyto termíny a pamatujte na ně.

| Autor: administrátor | Vydáno dne 03. 01. 2011 | 790 přečtení | Počet komentářů: 35 | Přidat komentář
Informace

Termíny odběru sumářů a výdeje povolenek pro rok 2011

Dne 9. listopadu 2010 stanovil výbor místní organizace Mikulov na své výborové schůzi následující termíny:

| Autor: administrátor | Vydáno dne 28. 12. 2010 | 760 přečtení | Počet komentářů: 39 | Přidat komentář
Informace

Ceny členských příspěvků, zápisného a povolenek k lovu na revíry MRS pro rok 2011

Na základě rozhodnutí Svazového výboru MRS, o.s. ze dne 24.6.2010 a VI.Sjezdu MRS ze dne 6.10.2007 platí pro rok 2011 ní?e uvedené ceny člen. příspěvků a zápisného pro členy MRS, o.s. ceny povolenek k lovu (dále je povolenka) pro členy (MRS a ČRS) a nečleny (nečleny, členy ostatních svazů, spolků a cizí státní příslu?níky).

| Autor: administrátor | Vydáno dne 28. 12. 2010 | 751 přečtení | Počet komentářů: 19 | Přidat komentář
Informace

Výsledky rybářských závodů MO MRS Mikulov 2010

Rybářský revír Dyje 7A ? odstavné rameno Dyje  v k.ú Dolní Věstonice dne 1.5.2010
Začátek závodů 06,00 hod. 
Ukončení  12,00 hod.

V kategorii dospělých se zúčastnilo 69 závodníků z nich? v závodě uspělo 53 .


| Autor: administrátor | Vydáno dne 12. 05. 2010 | 874 přečtení | Počet komentářů: 25 | Přidat komentář
Informace

Výroční členská schůze 2010

Dne 21. března 2010 se v mikulovském kině uskutečnila výroční členská schůze.

| Autor: administrátor | Vydáno dne 17. 04. 2010 | 647 přečtení | Počet komentářů: 23 | Přidat komentář
Informace

Pozvánka na výroční členskou schůzi

V souladu s § 13 odst. 2 Stanov MRS si Vás dovolujeme pozvat na Výroční členskou schůzi, která se uskuteční dne 21. března 2010 v 9:00hod v městském kině v Mikulově na ulici Česká. Dle stanov MRS je právem ka?dého člena se této schůze zúčastnit.

| Autor: administrátor | Vydáno dne 01. 01. 2010 | 700 přečtení | Počet komentářů: 24 | Přidat komentář
Informace

Rybářské závody mláde?e

se uskuteční dne 1. května 2010 na revíru Dyje 7A. ...

| Autor: administrátor | Vydáno dne 01. 01. 2010 | 731 přečtení | Počet komentářů: 21 | Přidat komentář
Informace

Termíny odběrů sumářů a výdeje povolenek na rok 2010

Dne 15.prosince 2009 stanovil výbor místní organizace Mikulov na své výborové schůzi následující  termíny:


| Autor: administrátor | Vydáno dne 01. 01. 2010 | 560 přečtení | Počet komentářů: 17 | Přidat komentář
Informace

Historie článků

Kvůli změnám na webu a jinému systému zveřejňování článků nebylo mo?né převést star?í články do nového systému. V?echny články ze starého webu naleznete ZDE

| Autor: administrátor | Vydáno dne 01. 01. 2010 | 502 přečtení | Počet komentářů: 13 | Přidat komentář
| 0-15 | 15-30 | 30-45 | 45-60 | 60-75 | 75-90 | 90-105 | 105-119 |

Design by crazyfish (crazyfish[zavináč]centrum.cz) | Web fungující za pomocí redakčního systému Web site powered by phpRS