Dyje 7

Dyje 7


 

Výpis z Bližších podmínek výkonu rybářského práva:

461 026 DYJE 7údolní nádrž Mušovská                         22,4 km                530,0 ha

                                hospodář.činnost – MRS Brno

                                sportovní rybolov – MO Mikulov

Od tělesa hráze Mušovské nádrže až po státní hranici u Nového Přerova.

Zákaz sportovního rybolovu v úsecích (vyznačeno tabulemi):

  • v odvodňovacích kanálech kolem přehrady
  • z hráze tvořící silnici Brno – Mikulov a silnici Pasohlávky – Brod nad Dyjí
  • v prostoru označeném bójemi, kde uživatel revíru provádí hospodářskou těžbu ryb
  • v prostoru od státní silnice Mikulov – Brno po vývaziště lodí Povodí Moravy s.p. (celoročně)
  • v prostoru kotvení výletní lodě (na každou stranu v délce 20 m pobřežní linie) v období od 1.7. do 31.8.
  • v areálu kempu “Merkur” na břehové linii rybářského revíru 461 O26 Dyje 7 v úseku přilehlém k “Malé laguně” (revír Dyje 7B) v období od 1.7. do 31.8.
  • v oploceném areálu Jachtclubu v k. ú. Pasohlávky (celoročně)
  • v době od 15.4. do 15.5. na levém břehu (proti proudu) v prostoru od hranice lesa v k.ú. Brod nad Dyjí po úroveň přečerpávací stanice Drnholec, na pravém břehu od silnice Pasohlávky - Brod nad Dyjí po přečerpávací stanici Drnholec.

V době konání kulturních akcí v areálu kempu ATC Merkur Pasohlávky bude břehová línie ležící v areálu ATC Merkur uzavřena - zákaz lovu. Termíny konání akcí budou zveřejněny na www.kemp-merkur.cz a www.mrsmikulov.ic.cz

Je zakázáno jakýmkoliv způsobem porušovat kamenné opevnění přemísťováním jednotlivých kamenů, jakož i obsazování takto poškozených míst. Rovněž je zakázáno rozdělávání ohňů na asfaltovém opevnění. Při rybolovu na bočních hrázích ze sypaného lomového kamene mohou oprávnění k lovu při lovu sedět pouze na koruně hráze. Z návodního svahu mohou provádět vylovení ryb nebo při rybolovu stát. Na úseku silnice Pasohlávky – Brod nad Dyjí je povolen sportovní rybolov z betonových stupňů. Zákaz přechovávání ulovených ryb v odvodňovacích kanálech kolem nádrže.Zákaz instalace bójek, kromě bójek sloužících k lovu dravých ryb (viz lov ryb na bójku).

Lov z loděk povolen. Povoleno zavážení bójek sloužících k lovu dravých ryb dle Bližších podmínek výkonu rybářského práva

Míra kapra 45 cm, štiky 60 cm, candáta 50 cm

 


Autor: Petr Bednařík

Autor: Ondřej Benko

Autor: Petr Bednařík

Autor: Ondřej Benko

Autor: Ondřej Benko

Autor: Ondřej Benko

Autor: Aleš Vondrlík

Autor: Aleš Vondrlík

Autor: Aleš Vondrlík

Autor: Ondřej Benko

Autor: Ondřej Benko

Autor: Ondřej Benko

Design by crazyfish (crazyfish[zavináč]centrum.cz) | Web fungující za pomocí redakčního systému Web site powered by phpRS