Informace

Pozvánka na výroční členskou schůzi

Výbor pobočného spolku s názvem Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Mikulov, zapsaného ve spolkovém rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl L, vlo?ka 18233, sídlo: 692 01 Mikulov, Svobody č.19, IČ: 00546941 (dále jen ?pobočný spolek?), touto pozvánkou svolává výroční členskou schůzi pobočného spolku na den 5.3.2017 v 09:00 hodin do Kina Mikulov.

Program výroční členské schůze:
1. Zahájení ? přivítání hostů, uctění památky zesnulých rybářů
2. Volba mandátové , volební a návrhové komise
3. Kontrola Usnesení výroční členské schůze ze dne 6.3.2016
4. Návrh volební komise - odsouhlasení Volebního řádu a způsobu voleb
Představení kandidátů do :
- výboru PS MRS
- KRK PS MRS
5. Zpráva o činnosti pobočného spolku v roce 2016
6. Zpráva o hospodaření na revírech Dyje 7A , 7B
7. Zpráva o hospodaření za rok 2016 a rozpočet na rok 2017
8. Zpráva KRK PS za rok 2016
9. Volba členů výboru a členů kontrolní a revizní komise pobočného spolku ? 10 min. přestávka
10. Vyznamenání členů
11. Diskuze
12. Zpráva mandátové komise
13. Zpráva volební komise
14. Návrh Usnesení výroční členské schůze a jeho schválení
15. Závěr

Nedostaví-li se ve stanovenou dobu konání výroční členské schůze nadpoloviční vět?ina v?ech členů pobočného spolku, bude se v souladu s ustanovením § 14 odst. 2 Stanov Moravského rybářského svazu, z.s. konat náhradní členská schůze pobočného spolku ve stejný den, na stejném místě a se stejným programem o 15 minut později.

Upozorňujeme tímto, ?e VČS, která se uskuteční dne 5.3.2017, je schůze volební. Kdo by měl zájem pracovat ve výboru nebo v KRK PS má mo?nost. Kdo by chtěl kandidovat, nebo někoho (po jeho předbě?ném souhlasu) jako kandidáta navrhnout, a? toto nahlásí pomocí e-mailu nebo na tel. 776824520

| Autor: administrátor | Vydáno dne 13. 02. 2017 | 634 přečtení | Počet komentářů: 20 | Přidat komentář

Design by crazyfish (crazyfish[zavináč]centrum.cz) | Web fungující za pomocí redakčního systému Web site powered by phpRS