Ceny členských příspěvků, zápisného a povolenek k lovu na revíry MRS pro rok 2019

Na základě rozhodnutí Svazového výboru MRS, z.s. ze dne 21.6.2018 platí pro rok 2019 tyto ceny členských příspěvků, zápisného pro členy MRS, o.s. a ceny povolenek k lovu pro členy (MRS a ČRS) a nečleny (nečleny, členy ostatních svazů, spolků a cizí státní příslušníky). 

1) Členské příspěvky

Kategoriecena v Kč
Dospělí450,- Kč
Mládež do 15 r.200,- Kč

1) Zápisné

Kategoriecena v Kč
dospělí a mládež 16 – 18 let1000,- Kč

3) Ceny povolenek pro „členy“ (pro členy MRS a ČRS)

Druh povolenkyMPMP republikováPP republiková
Roční950 Kč3250,-1000,-3400,-*
Poloviční500 Kčx500,-x
Měsíční650 Kčx650,-x
Týdenní400 Kčx400,-x
Denní150 Kčx150,-x
Mládež300 Kčx300,-x

* pstruhová republiková povolenka neplatí na pstruhových rybářských revírech v užívání Jihočeského územního svazu ČRS !!! 

Každý žadatel o povolenku musí být držitelem platného rybářského lístku!!! 

  1. Místní organizace může poskytnout žadateli o povolenku slevu, rozdíl v ceně však musí doplatit z prostředků PS.
  2. Poloviční povolenky platí pro držitele osvědčení ZTP, mládež 16 – 18 let a studující do věku 26 let věku dle ročníku narození.
  3. Člen MRS může získat povolenku k lovu (i krátkodobou) jen u svého mateřského  pobočného spolku  dle  § 7, odst. 1, písm. g) Stanov MRS
  4. Člen ČRS může získat povolenku k lovu u kteréhokoliv prodejce:  sekretariát svazu, pobočné spolky, Pálava, spol. s .r.o.,  Zdeňka Janíčková, Vladimír Perna -Vranov nad Dyjí tel: 606 534938, Brněnská přehrada – restaurace U KOTVY, adresa: Pod Chocholou 909, Brno – Bystrc, tel: 608-983-884.

4) Ceny povolenek pro „nečleny“ (pro nečleny, členy ostatních svazů, spolků a cizí státní příslušníky)

Druh povolenkyMPP
Roční5000,-6000,-
Měsíční3000,-4000,-
Týdenní1000,-1500,-
Denní400,-600,-

Každý žadatel o povolenku musí být držitelem platného rybářského lístku!!! 

Rybářský lístek vydává obecní úřad obce s rozšířenou působností dle místa trvalého pobytu žadatele na základě předložení „Osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku“, nebo na základě předložení dříve vydaného rybářského lístku. 
Osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku“ vydávají, po úspěšném prokázání základních znalostí (složení testu) z oblasti rybářství, biologie ryb, právních předpisů upravujících lov ryb, právnické osoby pověřené ministerstvem zemědělství k ověřování znalostí žadatelů pro vydání prvního rybářského lístku, tj.  pobočné spolky MRS  nebo  Oddělení rybářství a hydrobiologie Mendelovy univerzity v Brně. Nečlenmůže získat povolenku u kteréhokoliv prodejce:  sekretariát svazu ,  pobočné spolky ,  Pálava, spol. s .r.o. ,  Zdeňka Janíčková , Vladimír Perna -Vranov nad dyjí, tel: 603 568560, Brněnská přehrada – restaurace U KOTVY, adresa: Pod Chocholou 909, Brno – Bystrc, tel: 608 983884 

Všeobecné :
– žadatel o povolenku musí být držitelem platného rybářského lístku
– Každý držitel povolenky zodpovídá za správnost osobních údajů ve svých dokladech
– Povolenka musí být označena razítkem výdejce a podpisem toho, kdo povolenku vydal
– Povolenková známka musí být přerazítkována a to tak, aby co nejméně zakrývala motiv 

Legenda :
MP – povolenka k lovu ryb na rybářských revírech mimopstruhových v užívání MRS
P – povolenka k lovu ryb na rybářských revírech pstruhových v užívání MRS
MP – republiková – společná povolenka k lovu ryb na rybářských revírech mimopstruhových v užívání MRS a ČRS
P – republiková – společná povolenka k lovu ryb na rybářských revírech pstruhových v užívání MRS a ČRS