Důležité termíny pro rok 2019

Vážení členové, výbor pobočného spolku v Mikulově Vás informuje o nejdůležitějších akcích pořádaných v roce 2019, které se Vás bezprostředně týkají. Upozorňujeme na skutečnost, že již nebude podávána žádná jiná informace. Zapište si, prosím tyto termíny a pamatujte na ně.

Výroční členská schůze
se bude konat dne 17.března 2019 od 9:00 hod.v městském kině v Mikulově.Dle Stanov je právem každého z Vás se této schůze zúčastnit. 

Rybářské závody se budou konat dne 25.května 2019 od 6:00 hod. na revíru Dyje 7A v Dolních Věstonicích. 

Zkoušky pro nové členy se uskuteční: 9.února 2019 v 8:00 hod. na Rybářském domě v Mikulově. 

Brigádnická činnost na obhospodařovaných revírech Dyje 7 a Dyje A se uskuteční dne: 
30.března 2019 (všichni) 
18.května 2019 (jen Věstonice)
24.srpna 2019 (všichni)
19.října 2019 (všichni) 
vždy od 8 hodin a to dle pokynů PS.

Upozorňujeme členy, aby nedocházelo k nedorozumění – za 1 brigádu se počítá maximálně 5 hod. 

Členové z obcí bez důvěrníků se musí hlásit vždy zástupci PS MRS.
Splnění brigádnické povinnosti je jedna z podmínek pro vydání povolenky v následujícím roce.
Bližší informace obdrží členové od svých důvěrníků, členové z Mikulova a ostatní se mohou informovat na vývěsce PS.
Ten, kdo si požádá o brigádnický průkaz,má možnost mít kontrolu splnění s podpisem organizátora.

Zákaz rybolovu v areálu  ATC Merkur Pasohlávky, rybářský revír DYJE 7B – Malá a Velká Laguna a břehová linie části rybářského revíru DYJE7 – Mušovská VN
Zákaz rybolovu při kulturních  akcích:
– Zahájení turistické sezony ve dnech 10.5. a 11.5.2019
– Eurobikefest Mušov 2019 ve dnech 23.5. – 26.5. 2019.