Termíny odběru sumářů úlovků a výdeje povolenek

Dne 11. prosince 2018 stanovil výbor místní organizace Mikulov na své výborové schůzi následující termíny:

ODBĚR SUMÁŘŮ za rok 2018

02.01.2019středa16 – 18 hod
05.01.2019sobota08 – 12 hod
09.01.2019středa16 – 18 hod
12.01.2019sobota08 – 12 hod
15.01.2019úterý16 – 18 hod

Sdělujeme členům, že sumáře je možno poslat poštou, nebo vhodit do schránky MO, ovšem při tomto způsobu je možný výdej povolenky až po 16. lednu 2019 !

VÝDEJ  POVOLENEK  pro rok 2019

Výdej povolenek bude probíhat i při odběru sumářů. Povolenky však budou vydávány pouze zájemcům,kteří budou mít nepolepenou členskou legitimaci známkami a platný rybářský lístek. Dále předloží všichni členové s inv.důchodem rozhodnutí, které nesmí být starší 3 let / pokud tak neučinili v roce 2018. Studenti starší 18 let předloží potvrzení o studiu. Rovněž starobní důchodci, kteří odešli do starobního důchodu v r. 2018 a dovršili 60 let předloží rozhodnutí . 
K cenám bude připočítáván manipulační poplatek ve výši 20,- Kč dle Usnesení VČS. Důvěrníci a vedoucí kroužků nesmí v uvedené termíny odebírat povolenky hromadně, ale pouze po dohodě s výdejcem. 
Členský příspěvek musí být uhrazen dle Stanov MRS do konce února! 

Ledenvždy v době odběru sumářů a dále 19. a 26. (sobota)09 – 12 hod
Únor2., 9., 16. a 23. (sobota)09 – 12 hod
28. (čtvrtek) 16 – 18 hod
Březenposlední pátek v měsíci (29. března)15 – 17 hod
Dubenposlední pátek v měsíci (26. dubna)15 – 17 hod
Květenposlední pátek v měsíci (31. května)16 – 17 hod
Červenposlední pátek v měsíci (28. června)16 – 17 hod

Další výdej povolenek po schválených termínech je možný pouze po dohodě s výdejcem a s přirážkou 50,- Kč.
Novým členům s individuálními zkouškami bude umožněn výdej povolenky za 250,- Kč po vyřízení rybářského lístku.
Mládeži do 15 let budou povolenky vydávány společně s dospělými.

VÝROČNÍ  ČLENSKÁ  SCHŮZE
se uskuteční dne 17.března 2019 v 9 hod. v městském kině v Mikulově. 
Náhradní termín je tentýž den v 9,15 hod. 
Dle Stanov MRS je právem každého člena se této zúčastnit. 

ZKOUŠKY  PRO  NOVÉ  ČLENY
se uskuteční dne 9.února 2019 v 8 hod. na Rybářském domě  v Mikulově. Každý účastník  si předem prostuduje Bližší podmínky výkonu rybářského práva, Stanovy a zopakuje poznávání ryb. Po proškolení vyplní test.