Členský příspěvek

Připomínáme že dle Stanov MRS je nutno zaplatit členský příspěvek, a to do konce února běžného roku.

Pokud není členský příspěvek uhrazen v daném termínu, musí být uhrazeno zápisné ve výši  1 000 Kč.