VČS 2020

Dne 8. března 2020 od 9 hod. se uskuteční letošní Výroční členská schůze. Jako tradičně se sejdeme v městském kině v Mikulově. Dle stanov je právem každého člena se této schůze zúčastnit.