Návrh programu VČS 2021

 1. Zahájení – přivítání hostů, uctění památky zesnulých rybářů
 2. Volba návrhové, mandátové a volební komise
 3. Kontrola Usnesení výroční členské schůze ze dne 8.3.2020
 4. Návrh volební komise – odsouhlasení způsobu voleb a volební řád, představení kandidátů do výboru PS MRS a KRK PS MRS
 5. Zpráva o činnosti PS za r. 2020
 6. Zpráva o hospodaření na revírech Dyje 7A , 7B
 7. Zpráva o hospodaření za r.2020 a rozpočet na r. 2021
 8. Zpráva KRK PS za r. 2020
 9. Volby nových funkcionářů – 10 min.přestávka
 10. Vyznamenání členů
 11. Diskuse
 12. Zpráva mandátové komise
 13. Zpráva volební komise
 14. Návrh Usnesení výroční členské schůze a jeho schválení
 15. Závěr

!!! Upozornění !!!
Upozorňujeme tímto, že VČS, která se uskuteční dne 7.3.2021 je schůze volební. Kdo by měl zájem pracovat ve výboru nebo v KRK PS má možnost . Kdo by chtěl kandidovat, nebo
někoho (po jeho předběžném souhlasu) jako kandidáta navrhnout, ať to nahlásí pomocí e-mailu nebo na tel. 602570209 (jednatel PS).

Členové pobočného spolku mají právo do konce ledna 2021 předkládat výboru pobočného spolku doplňující body programu (toto je možno pomocí e-mailu nebo na tel. 602570209)