Upozornění – vrácení povolenky

Do 15 dnů po skončení platnosti povolenky k lovu, vrátí držitel povolenku k lovu, evidenci docházek a úlovků a sumář úlovků uživateli revíru, který povolenku vydal.

Toto je možno provést : 

1. Vhozením do schránky PS – Mikulov, Svobody 19  (v tomto případě je možný výdej nové povolenky až od 16.1.2021)

2. Zasláním poštou

3. Osobně v době odběru sumářů (dle termináře).  Může být upraveno dle pandemické situace.