Usnesení výroční členské schůze ze dne 30. května 2021

I.   Členská schůze schvaluje:

 1. Zprávu o činnosti PS a KRK PS za rok 2020
 2. Zprávu o hospodaření PS na revírech D7A a D7B v roce 2020
 3. Zprávu o hospodaření PS s finančními prostředky za rok 2020 a rozpočet PS na rok 2021
 4. Schvaluje delegáty na mimořádný Sjezd svazu, plánovaný na 12.6.2021 – předseda a hospodář PS

II.  Členská schůze bere na vědomí:

 1. Plánované uskutečnění mimořádného sjezd MRS dne 12.6.2021

III. Členská schůze ukládá výboru PS:

 1. Věnovat soustavnou pozornost úklidu revírů Dyje 7A  a dále zvýšit ostrahu na revíru Dyje 7A
 2. Informovat na webových stránkách PS členy o všech změnách a podmínkách lovu na revíru Dyje 7B
 3. Uspořádat rybářské závody dospělých i mládeže na revíru Dyje 7A  4.9.2021  a 14.5.2022
 4. Uskutečnit 5.2.2022 školení se zkouškami pro zájemce o získání prvního rybářského lístku

5.   Vypracovat rozpis odběrů sumářů a výdeje povolenek pro rok 2022.

6.   Noví zájemci o rybářský lístek, kteří budou přezkušováni mimo termín, uhradí 250 Kč.

7.   V případě požadavku svazového výboru MRS na pomoc při péči o revír Dyje 7 uzavřít smlouvu a vytvořit pracovní skupiny za pomoci důvěrníků

8.    Uskutečnit VČS 6.3.2022

IV. Členská schůze ukládá pověřeným důvěrníkům PS z vesnic:

1.  Sledovat důsledně čistotu revírů a dle pokynů výboru PS organizovat práce na revíru Dyje 7A (případně revíru Dyje 7) se členy, se kterými bude sepsána Dohoda o provedení práce.

V.   Členská schůze doporučuje členům PS:

 1. Věnovat pozornost trofejním úlovkům a tyto hlásit dle stanovených kriterií s fotodokumentací jednateli PS, který zašle dokumentaci k vyhodnocení na MRS
 2. Věnovat více pozornosti Stanovám MRS, kde jsou v § 7, odst..4d podmínky při lovu ryb a dále §7 odst. 6 podmínky pro vydání povolenky. Člen, který neodevzdá sumář s povolenkou do 15 dnů po skončení, neobdrží povolenku na další rok !!!!!!
 3.  Zaplatit do konce února běžného roku členský příspěvek (v případě pozdější platby uhradí opět zápisné)
 4.  Účastnit se výroční členské schůze k získání lepší informovanosti o práci PS MRS
 5.  Podávat podnětné návrhy na zlepšení činnosti MRS
 6.  Podělit se o své zážítky v soutěži „Můj zážitek“ (je finančně ohodnoceno) s ostatními členy
1 Komentář
nejnovější
nejstarší nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
trackback

[…] Usnesení VČS Zpráva o činnosti PS Zpráva o činnosti hospodáře […]