Termíny odběru sumářů, výdeje povolenek, VČS a zkoušek

ODBĚR SUMÁŘŮ za rok 2021

02.ledna 2022     neděle 08 –  12 hod.

05.ledna 2022      středa        16 –  18 hod. 

08.ledna 2022      sobota        08 –  12 hod.

12.ledna 2022      středa        16  – 18 hod. 

15.ledna 2022      sobota       08  – 12 hod.

Sdělujeme členům, že sumáře je možno poslat poštou, nebo vhodit do schránky  spolku, ovšem při tomto způsobu je možný výdej povolenky až po 16. lednu 2022!

VÝDEJ   POVOLENEK  pro rok 2022

Výdej povolenek bude probíhat i při odběru sumářů.

Povolenky budou vydávány členům s platným rybářským lístkem a členskou legitimací. V případě polepené členské legitimace bude vystavena nová, ke které je potřeba přinést novou fotografii na průkazku.

Studenti starší 18 let předloží potvrzení o studiu.

Důvěrníci a vedoucí kroužků nesmí v uvedené termíny odebírat povolenky hromadně, ale pouze po dohodě s výdejcem.

Členský příspěvek musí být uhrazen dle Stanov MRS do konce února!!

Leden        –  vždy v době odběru sumářů a dále 22. a 29./sobota /        09 – 12 hod.

Únor          –  5. ,12., 19. a 26.sobota                                     09 – 12 hod.

Únor          –  28. – pondělí                                      15 – 17 hod.

Březen      –  poslední pátek v měsíci.                  25.března                   15 -17hod.

Duben       –  poslední pátek v měsíci                  29.dubna                    15 -17 hod.

Květen      –  poslední pátek v měsíci                  27.května                   16 -17 hod.

Červen     –   poslední pátek v měsíci                  24.června                   16 -17 hod.

Další výdej povolenek po schválených termínech je možný pouze po dohodě s výdejcem a s přirážkou 100,- Kč.

Nový člen s individuálními zkouškami uhradí poplatek 250,- Kč před vydáním Osvědčení za získanou  kvalifikaci.

Mládeži do 15 let budou povolenky vydávány společně s dospělými.

Termíny jsou platné pouze v případě, že nám to umožní pandemické podmínky. Pokud budou změny, budou informace na internetových stránkách PS a nástěnce na budově Pobočného spolku.