Program VČS – 6.března 2022

 1. Zahájení – přivítání hostů, uctění památky zesnulých rybářů
 2. Volba mandátové a návrhové komise
 3. Kontrola Usnesení výroční členské schůze ze dne 30.5.2021
 4. Zpráva o činnosti PS za r. 2021
 5. Zpráva o hospodaření na revírech Dyje 7A , 7B
 6. Zpráva o hospodaření za r.2021 a rozpočet na r. 2022
 7. Zpráva KRK PS za r. 2021
 8. Vyznamenání členů
 9. Diskuse
 10. Návrh Usnesení výroční členské schůze a jeho schválení
 11. Závěr