Termíny výdeje povolenek, odběru sumářů a zkoušek pro nové členy

ODBĚR SUMÁŘŮ za rok 2022

02.ledna 2023      pondělí        16 –  18 hod. 

04.ledna 2023      středa        16 –  18 hod. 

07.ledna 2023      sobota        08 –  12 hod.

11.ledna 2023      středa        16  – 18 hod. 

15.ledna 2023      neděle       08  – 12 hod.

Sdělujeme členům, že sumáře je možno poslat poštou, nebo vhodit do schránky  spolku, ovšem při tomto způsobu je možný výdej povolenky až po 16. lednu 2023!

 

VÝDEJ   POVOLENEK  pro rok 2023

Výdej povolenek bude probíhat i při odběru sumářů.

Povolenky budou vydávány členům s platným rybářským lístkem a členskou legitimací. V případě polepené členské legitimace bude vystavena nová, ke které je potřeba přinést novou fotografii na průkazku.

Studenti starší 18 let předloží potvrzení o studiu.

Důvěrníci a vedoucí kroužků nesmí v uvedené termíny odebírat povolenky hromadně, ale pouze po dohodě s výdejcem.

Členský příspěvek musí být uhrazen dle Stanov MRS do konce února!!

Leden vždy v době odběru sumářů a dále 21 a 28. /sobota/   09 – 12 hod.
Únor 4. ,11., 18. a 25.sobota   09 – 12 hod.
  28. – úterý    15 – 17 hod.
Březen poslední pátek v měsíci. 31.března 15 – 17 hod.
Duben poslední pátek v měsíci. 28.dubna 15 – 17 hod.
Květen poslední pátek v měsíci. 26.května 16 -17 hod.
Červen poslední pátek v měsíci. 30.června 16 -17 hod.

Další výdej povolenek po schválených termínech je možný pouze po dohodě s výdejcem a s přirážkou 100,- Kč.

Nový člen s individuálními zkouškami uhradí poplatek 250,- Kč před vydáním Osvědčení za získanou  kvalifikaci.

Mládeži do 15 let budou povolenky vydávány společně s dospělými.

 

ZKOUŠKY PRO NOVÉ ČLENY

se uskuteční dne 4. února 2023 v 8 hod. na Rybářském domě v Mikulově. Každý účastník si předem prostuduje : Bližší podmínky výkonu rybářského práva., Stanovy a zopakuje poznávání ryb. Po proškolení vyplní test.

 

Termíny jsou platné pouze v případě, že nám to umožní pandemické podmínky. Pokud budou změny, budou informace na internetových stránkách PS a nástěnce na budově Pobočného spolku.