Výroční členská schůze 2023

Výroční členská schůze

Se uskuteční dne 5. března 2023 v 9 hod. v městském kině v Mikulově. Náhradní termín tentýž den v 9,15 hod. Dle Stanov MRS je právem každého člena se této schůze zúčastnit.

Program výroční členské schůze

 1. Zahájení – přivítání hostů, uctění památky zesnulých rybářů
 2. Volba mandátové a návrhové komise
 3. Kontrola Usnesení výroční členské schůze ze dne 6.3.2022
 4. Zpráva o činnosti PS za r. 2022
 5. Zpráva o hospodaření na revírech Dyje 7A , 7B
 6. Zpráva o hospodaření za r. 2022 a rozpočet na r. 2023
 7. Zpráva KRK PS za r. 2022
 8. Vyznamenání členů
 9. Diskuse
 10. Návrh Usnesení výroční členské schůze a jeho schválení
 11. Závěr

Členové pobočného spolku mají právo do konce ledna 2023 předkládat výboru PS doplňující body programu (toto je možno pomocí e-mailu nebo na tel. 725 391 879)