Zpráva o činnosti hospodáře PS MRS Mikulov za rok 2022

PS MRS Mikulov provádí výkon rybářského práva  na rybářských revírech  DYJE 7 A  t.j.- odstavené rameno Dyje v Dolních Věstonicích  a DYJE 7 B – Na lagunách  u Pasohlávek.. Na těchto svěřených revírech byly v roce 2022 vysazeny tyto ryby dle zarybňovacího plánu :

 

      Plán Skutečnost
Kapr K2   2.710 ks 1 500 ks
Kapr K3   770 ks 2 800 ks
Lín L2   1.000 ks 450 ks  L3
Štika Š1   500 ks 600 ks  Šr + 162 ks   Š2-3
Candát Ca 1   2 000 ks 2 000 ks  Ca1
Sumec Su1   400 ks 400 ks  Su1
Amur  A2   1000 ks 835 ks  A3-4
Uhoř Úk     1000 ks

      

Hodnota násad vysazených do obou revírů  činila + doprovodné 440 522,50 Kč + doprovodné náklady 2 635,- (cestovné, přepravní obaly, kyslík) . Z částky určenou k obhospodařování našich revírů  ve výši 448 440, – Kč jsme nedočerpali částku 5 282,50,- Kč  ve prospěch revíru Dyje 7A  

Dodávky vysazovaných ryb byly zajištěny svazovou distribucí rybích násad ( PS,  rybochovných zařízení MRS nebo jiných dodavatelů. ). Chtěl bych poděkovat všem členům PS Mikulov kteří se podíleli na vysazování  ryb do svěřených ryb. revírů.

       V roce 2022 nebyl zaznamenán, na námi obhospodařovaných  revírech Dyje 7A, Dyje 7 B   havarijní úhyn ryb nebo zhoršení kvality vody. Revíry jsou  řádně označeny.

 

       Na revíru Dyje 7A,  je nadále povolen lov dravců od 1.9. – 31.12. ( štika, candát, sumec,bolen) s omezením ponechání si 1 ks / z vyjmenovaných druhů dravých ryb / na den. Po ulovení a ponechání si jednoho kusu dravce rybář nesmí pokračovat v lovu ryb způsobem určeným k lovu dravých ryb ( tzn . vláčením , lov na živou nebo mrtvo rybu, …..) Na revíru platí zákaz navážení nástrah s výjimkou navážení bójek sloužících k lovu dravých ryb dle bližších podmínek VRP od 1.9.

       Na revíru Dyje 7B – v areálu  platí došlo k úpravě zákaz rybolovu  v době od 1.6. do 31.8.  který v současné době platí bez časového omezení pouze na pláže přilehajících k prostoru kempu .   Na revíru platí zákaz  navážení nástrah s výjimkou navážení bójek sloužících k lovu dravých ryb dle bližších podmínek VRP a zákaz vnadění na obou nádržích (Velká a Malá Laguna). V době konání kulturních akcí platí na revíru zákaz rybolovu . V letošním roce se jedná o akce Zahájení sezony ve dnech  5. – 7.5. 2023 a Euro bike fest  ve dnech 25. – 28.5.2023.

  

 

Činnost RS PS MRS Mikulov a ostraha rybářských revírů.

 

      . Při PS MRS Mikulov bylo v roce 2022 vedeno  20 rybářských stráží  s různou územní působností , kteří  vykonali 394   kontrol ,  při kterých bylo zkontrolováno 4016  lovících rybářů. Při těchto kontrolách bylo zjištěno 692 přestupků proti rybářskému řádu, které byly řešeny provedením zápisu  v přehledu o docházce v 562 případech, v 86 případech byla zadržena povolenka, Dále  byly přistiženo 5 osob lovící ryby bez potřebných dokladů a předány orgánům  PČR,  zadrženo 39 ks  rybářských udic ,které byly při kontrolách revírů nalezeny nahozené k lovu ryb  a nepodařilo se zjistit na místě zjistit majitele.

. Z členů PS Mikulov bylo postiženo zadržením povolenky 7 členů, kterým byly v přestupkové řízení uloženy peněžité pokuty a zákazy lovu ryb.

 

   Členové RS zúčastnili    – rybářských závodů v měsíci září jako rozhodčí a kontrolní orgány

                                         – prováděli vysazování rybích násad a na revírech DYJE  7, 7A, 7B. a D5

– provedli školení a zkoušky uchazečů o vydání prvního  RL

 

K sumarizaci povolenek  a  úlovků ; za uplynulý rybářský rok 2022 celkem bylo vydáno v našeho PS  MRS Mikulov  782 ks povolenek MP   a 15 ks povolenek PS  

K sumarizaci se nevrátilo  33 MP  povolenek a 1   PS povolenky.

Z výsledky sumarizace úlovků členů PS MRS Mikulov  se můžete seznámit na  nástěnce v předsálí.                    

 

Petrův zdar!

 

V Mikulově  dne 5. 3. 2023                                                            hospodář PS MRS Mikulov