Sumarizace úlovků za rok 2004

Sumarizace úlovků v roce 2002 - MP MRS


Druh ryby kusů váha(kg) kg / ks kg / ha
Kapr 386 951 919 725,8 2,377 134,605
Lín 10 560 5 200,8 0,493 0,761
Cejn velký 140 504 95 819,9 0,682 14,024
Tloušť 9 815 5 749,2 0,586 0,841
Okoun 15 454 4 079,2 0,264 0,597
Parma 950 1 491,1 1,570 0,218
Ostroretka 2 721 1 609,2 0,591 0,236
Štika 13 764 29 141,3 2,117 4,265
Candát 16 537 31 049,4 1,878 4,544
Sumec 2 899 29 789,7 10,276 4,360
Úhoř 6 935 5 802,4 0,837 0,849
Pstruh obecný 2 295 794,4 0,346 0,116
Pstruh duhový 6 940 2 415,5 0,348 0,354
Lipan 605 196,3 0,324 0,029
Siven 15 5,4 0,360 0,001
Amur 6 624 23 357,1 3,526 3,418
Bolen 2 764 5 530,2 2,001 0,809
Tolstolobik 541 2 848,8 5,266 0,417
Maréna peleď 63 69,9 1,110 0,010
Karas stříbřitý 36 811 15 135,4 0,411 2,215
Jelec jesen 528 560,2 1,061 0,082
Mník jednovousý 96 90,3 0,941 0,013
Ostatní druhy 103 569 19 321,4 0,187 2,828
Celkem 767 941 1 199 782,9    
Průměr na docházku 0,4036 0,631 Plocha ha: 6832,8
Docházek na 1 ha   278,470 Docházky: 1 902 729
Výtěžnost v kg na 1 ha   175,592
Aktualizováno: 8.5.2003
Autor: SSV MRS